IE2 KORKEAN HYÖTYSUHTEEN MOOTTORIT

ARVOISA ASIAKAS
EuP-direktiivin 2009/125/EY ja Komission asetuksen (EY) N:o 640/2009 mukaan 0,75 kW ja sitä suurempien moottorien täytyy olla 16.6.2011 alkaen hyötysuhdeluokaltaan IE2 mukaisia.
Kolmeksin kaikki pumput ovat saatavana kysyttäessä jo nyt korkean hyötysuhteen IE2 moottoreilla varustettuina ja 16.6.2011 alkaen Kolmeksin pumput sisältävät automaattisesti IE2 moottorin.

Direktiivi koskee vakionopeusmoottoreita, jotka ovat kooltaan 0,75 – 375 kW ja 50-, 60 Hz.

Direktiivi ei kuitenkaan koske 0,55 kW ja sitä pienempiä moottoreita. Lisäksi integroiduilla taajuusmuuttajilla varustetut moottorit voivat jatkossakin olla IE1 mukaisia sekä erikoismoottorit kuten ATEX ja jarrumoottorit on rajattu direktiivin ulkopuolelle.

Kolmeksin integroidut taajuusmuuttajapumput sisältävät luonnollisesti IE2 moottorin, vaikka direktiivi ei sitä vaadi.

Moottorimuutoksella ei ole vaikutusta pumppujen hintoihin.

Anna määrä:

kpl

Juoksupyörän halkaisija:

mm

Juoksupyörä:

Juoksupyörä:


Lisää