Kolmeks ELO™

Kolmeks ELO™

Kolmeksin pumput ovat aina olleet korkealaatuisia ja kestäviä. Ne on suunniteltu monivuotiseen käyttöön ja täyttävät kaikki tiukat EcoDesign-direktiivin asettamat vaatimukset – ja enemmän.

Nykyiset luontoa säästävät periaatteet ovat olleet Kolmeksin arvoissa pitkään. Kolmeksin tuotteet ovatkin täyttäneet uudet energiavaatimukset jo kauan ennen kuin ne ovat tulleet pakollisiksi. Kolmeks on kierrättänyt pumppuja yli 40 vuotta, ne ovat vaihto- ja hyvityskelpoisia sekä helposti päivitettävissä. Kolmeksin toiminnan kaikissa vaiheissa erityisenä huomion kohteena ovat ympäristöarvot.


Kolmeks ELO™ on tuotteiden elinkaariajatteluun perustuva palvelukonsepti. Sen tavoitteena on vähentää entisestään energian- ja veden kulutusta sekä ongelmajätteiden määrää. ELO™ on yhtä kuin korkean hyötysuhteen moottorit, energiatehokkuus ja oikein mitoitetut ratkaisut.
Kolmeksin ainutlaatuisen huoltoverkoston, vaihtosarjapalvelun ja elinkaarikustannusten ansiosta ELO™-konsepti on kiinteä osa Kolmeksin kokonaislupausta, joka tarjoaa tehokasta luotettavuutta. Kotimaisuus ja selvät energiataloutta ja luontoa säästävät ratkaisut tekevät Kolmeksin pumpuista ylivoimaisia.

Energy - Level - Operating Efficiency
Korkean hyötysuhteen IE2-moottorit ja EcoDesign-direktiivi
EuP(Energy-Using Products)-direktiivin 2009/125/EY eli ns. EcoDesign-direktiivin ja Komission asetuksen (EY) N:o 640/2009 mukaan 0,75 kW ja sitä suurempien moottoreiden täytyy olla 16.6.2011 alkaen hyötysuhdeluokaltaan vähintään IE2 mukaisia eli hyötysuhteeltaan High-luokitettu.
Kolmeksin kaikki pumput varustetaan korkean hyötysuhteen IE2-moottoreilla. Kesäkuun 16. päivä alkaen kaikki Kolmeksin pumput sisältävät automaattisesti IE2-moottorin. Kolmeksilta on myös saatavissa Premium-luokiteltuja IE3-moottoreita ja SuperPremium-luokiteltuja IE4-moottoreita.

EcoDesign-direktiivi koskee vakionopeusmoottoreita, jotka ovat kooltaan 0,75–375 kW ja 50–60 Hz. Kyseinen direktiivi ei koske 0,55 kW ja sitä pienempiä moottoreita.
Kolmeks ELO™ - FAKTOJA

PALVELU
- Optimoidulla toiminnalla ja neuvoilla säästyy rahaa
- Elinkaariajattelun energiataloudelliset ja –tehokkaat ratkaisut tuovat lisäetua
- Kehittynyt huoltoverkosto takaa helppouden ja huolettomuuden
- Ympäristöasioista huolehtiminen asiakkaan puolesta
- Ainoa laitteensa kierrättävä toimija Suomessa
TUOTTEET
- Pienemmät kustannukset koko elinkaaren ajan
- Tehokkaat tuotteet ja ratkaisut tarpeen mukaan
- Tehokkuudesta huolehtiminen asiakkaan puolesta
- Kaikki tuotteet direktiivien mukaiset

TUOTANTO
- Luotettava kumppani myös toimittajana tuotantoketjussa
- Tehokkuus alihankkijana: tuotanto ja koneistuspalvelut huipputasolla
- Kaikki materiaalit direktiivien mukaiset

Taustaa:

Energian kulutus on yksi luontoa eniten kuormittavista tekijöistä. Pumput kuluttavat energiaa huomattavan paljon. Energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelun ja tuotekehityksen ekologiset vaatimukset määrittelee uusi EcoDesign-direktiivi. Sen tavoitteena on ympäristönäkökulmien ja elinkaariajattelun integrointi jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Direktiivi edistää kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja ympäristön suojelun tasoa. Samalla se parantaa energiahuoltovarmuutta.
Kolmeksin tuotteet ovat täyttäneet tiukat energiavaatimukset kauan ennen kuin ne ovat tulleet pakollisiksi. Kolmeks ELO™ on tapamme varmistaa luonnon säästäminen ja yhdistää energiatehokkuus ainutlaatuisella tavalla.

Kolmeks ELO

Anna määrä:

kpl

Juoksupyörän halkaisija:

mm

Juoksupyörä:

Juoksupyörä:


Lisää