Toimintapolitiikka

Kolmeks Oy on koneita ja laitteita suunnitteleva, valmistava, myyvä ja huoltava yritys, joka on erikoistunut keskipakopumppuihin ja energiatehokkaisiin pumppausratkaisuihin sekä LVI-tuotteiden edustuksiin. Toiminnan tavoitteena on olla merkittävä kansainvälinen pumppuvalmistaja, joka täyttää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien sekä toimintaympäristön tarpeet ja odotukset ottaen kaikessa toiminnassa huomioon ympäristövaikutukset, yleiset turvallisuus- ja energiatehokkuusmääräykset sekä yrityksen toimintaan liittyvät lait ja asetukset.

Ylin johto sitoutuu toiminnan jatkuvaan parantamiseen ympäristövaikutukset huomioiden. Toiminnan päämäärinä ovat asiakastyytyväisyys, toimitusvarmuus ja tuotelaatu. Ympäristön osalta tavoitteena on vähentää energian- ja vedenkulutusta sekä materiaalin uusio- ja hyötykäytön lisääminen.

Kolmeks Oy harjoittaa jatkuvaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, jossa sovelletaan uusinta tietoa ja teknillisiä menetelmiä.

Toiminnan perustana on henkilöstön korkea ammattitaito ja pätevyys, hyvä työmotivaatio sekä asianmukaiset työvälineet. Henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja -turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa ja niitä kehitetään jatkuvalla koulutuksella.

Kolmeks Oy:n toiminta ja prosessit on esitetty toimintakäsikirjassa, joka perustuu ISO 9001:2015 ja ISO14001:2015 standardeihin. Henkilöstö on sitoutunut toimintapolitiikkaan ja yhteisiin päämääriin.

Turengissa  4.12.2018

Anna määrä:

kpl

Juoksupyörän halkaisija:

mm

Juoksupyörä:

Juoksupyörä:


Lisää